Venue of Bench'19

2020 BenchCouncil International Symposium on Financial Technology (FinTech 20)

Qingdao, Shandong, China
Nov. 2nd - Nov. 3rd, 2020 (GMT+8)

Speaker


Changyun Wang
Renmin University of China
Weiping Li
Oklahoma State University
Zhigang Qiu
Renmin University of China
Stefano Giglio
Yale University
Jinyan Hu
Qingdao University
Guofu Zhou
Washington
Zukai Zhang
Dingxiang Technologies
Bo Qu
中互金投资基金管理公司总监
Runbang Cui
Fantaike
Zeyuan Li
Ping An Technology (Shenzhen)
Xiaoqiong Ding
SinoCapital
Fuwei Jiang
Central University of Finance and Economics
Xiaoneng Zhu
Shanghai University of Finance and Economics
Hui Bu
Beihang University
Guohao Tang
Hunan University
Jingyi Wang
Central University of Finance and Economics
Shinan Cao
University of International Business and Economics
Haoyu Gao
Renmin University of China
Yi Huang
University of Geneva
Meng Miao
Renmin University of China
Wei Xu
Renmin University of China
Jun Li
BOC Fullerton Community Bank
Wenzhi Wang,
EFunds
Lin William Cong
Cornell University
Guoshi Tong
Renmin University of China
Ke Wu
Renmin University of China
Xi Wang
Peking University
Yifeng Zhu
Central University of Finance and Economics